10 אוגוסט 2011

סבסוד תחרויות ניווט - למתנדבים בלבד!

 
סבסוד תחרויות ניווט ומינוי הליגה הארצית  – יינתן רק למי שנרשם לעזור בארגון תחרויות של המועדון.
להזכירכם, אירועי ניווט מהווים מקור הכנסה עיקרי של המועדון. הצלחת הניווטים תלויה במתנדבים העוזרים בארגון ותפעול האירועים. המועדון יקיים 12 ניווטים במהלך עונת 2011-12.

טופס התחייבות לעזור בארגון ניווטים

ניתן בשלב זה להתחייב על ניווט אחד או שניים, ולהוסיף תאריכים בהמשך.
תודה!
עמי גנצרסקי – רכז המועדון
__,_._,___