01 פברואר 2016

ניווט 123 תחנות - 6.2


ניווט 123 בשריגים - שבת 6.2 - ארגון משותף עם מועדון גליל
www.nivut.org.il/1481/Info
יש להירשם מראש עד יום שישי!
Flyer_Nivut_...