28 ספטמבר 2010

הרשמה לניווט בשוהם - יום שישי 1.10

הודעה מיועדת לכל מי שמתכוון להשתתף בניווט שוהם
(גם אם נרשם/ירשם בתשלום דרך מערכת ההרשמות שבאתר, כולל חברי מועדון מודיעין, וכולל מי שמנווט עם ובלי כרטיס אלקטרוני).

יש לשלוח לאורן:  orenshapi@gmail.com הודעה ללא תוכן
שבכותרתה רק:
שמכם, מספר חבר, קטגוריה (לא מסלול) בה תתחרו (לפי הקטגוריות הרשומות מטה):

ילדים עד 14 (שנתון 1996 ואילך) - מסלול קצר
ילדות עד 14 (שנתון 1996 ואילך) - מסלול קצר
נערות עד 18 (שנתונים 1992 עד 1995) - מסלול קצר
נערים עד 18 (שנתונים 1992 עד 1995) - מסלול בינוני
בוגרות עד 40 (שנתונים 1970 עד 1991) - מסלול בינוני
בוגרים עד 40 (שנתונים 1970 עד 1991) - מסלול ארוך
ותיקות מעל 40 (שנתונים 1960 עד 1969) - מסלול קצר
ותיקים מעל 40 (שנתונים 1955 עד 1969) - מסלול בינוני
ותיקות מעל 50 (עד שנתון 1959) - מסלול קצר
ותיקים מעל 55 (עד שנתון 1954) - מסלול קצר
חיילים - מסלול ארוך

ההרשמה לא מחייבת השתתפות בתחרות ונועדה לסייע בארגון הרישום לתחרות