02 ספטמבר 2010

ספר תולדות הניווט בישראל

לרשומים מטה - יש לפנות למשה מנור בניווט בלפיד – ובכל אירוע ניווט
ע"מ לשלם 50 ₪ ולקבל את הספר שהזמנתם
ורדה אינגלס
עינת כרמי
מוסה יהושע
עמרי וונדל
לירון רגבי (X2)
יוסי לוי
אלי סרגה
אייל נתנאל
יובל אברהם
שמוליק רגב
מיכל יניב
עמי גנצ'רסקי
איתן שבתאי
גיל שכטר
רונן שורר

(אם קיבלת ספרך באירוע בווינגייט, ראו הודעה זו כמבוטלת)