08 ספטמבר 2010

ניווט לפיד - סיכום

מספר משתתפים
ניווט קצר: 58
ניווט בינוני: 52
ניווט ארוך: 34
ניווט עממי: 43
-------------------
סה"כ: 187

לעופר ורות:
תודה על ארגון מוצלח של תחרות ראשונה העונה. נשמח לראותכם "קורעים" את הקטגרויות הרלבנטיות בניווטים הקרובים וגם שותפים בעשייה בפעילות השוטפת של המועדון.
יישר כוח, משה
עופר יודפת - מנהל הניווט בלפיד

ניווט בלפיד - קו הזינוק